Kadrovi

Dr Novica Ivanović

specijalista ginekologije i akušerstva, ginekološko-akušerskog odeljenja Opšte bolnice “Studenica” u Kraljevu.
  • 1990. diplomirao na Medicinskim fakultetu Univerziteta u Beogradu;
  • 1997. položio specijalistički ispit sa odličnim uspehom u GAK Narodni Front u Beogradu;
  • 1997. završio Jugoslovensku školu ultrazvuka u Kragujevcu;
  • 2003. završio Jugoslovensku školu za patologiju cerviksa, vagine , vulve i kolposkopiju u Beogradu;
  • 2013. završio edukaciju za laparoskopiju i histeroskopiju;
  • 2015. pohađao edukaciju za ultrazvučni pregled dojke.

U dvadesetogodišnjem specijalističkom radu na ginekološko-akušerskom odeljenju OB u Kraljevu, kao i dugogodišnjem konsultativnom radu u privatnoj ginekološkoj ordinaciji, u cilju unapređenja stručnosti, učestvovao u brojnim nacionalnim i internacionalnim edukacijama o dijagnostici i lečenju bračne neplodnosti, ultrazvučne dijagnostike rane detekcije anomalija ploda, ultrazvučnom pregledu dojke i mnogim drugim.